Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2020.03.12 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2020 03 12

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: 2019. évi III. módosítás indoklása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai tanulmányi ösztöndíj” támogatásról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Középisk.ösztöndíj rendelet mód

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Zalakaros város Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása a Vt-4 jelű építési övezet előírásaira

A napirend előterjesztése: Előterjesztés HÉSZ módosítás a Vt-4 övezet előírásaira

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Az épített értékek védelméről szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatai, hatályban tartás vizsgálata

A napirend előterjesztése: Az épített értékek védelméről szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatai

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítása a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület - Felsőhegy 2075-2080 hrsz.-ú telkek - egyeztető tárgyalás véleményeinek megtárgyalása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Felsőhegyi HÉSZ módosítás vélemények elfogadása 202003112

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Főépítészi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - főépítész munkaviszony megszüntetése_mod

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend előterjesztése: Előterjesztés és 2020. évi Pályázati felhívás civil szervezeteknek Bizottsági határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend előterjesztése: óvodai beiratkozás előterjesztés 2020

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának kijelölése

A napirend előterjesztése: Előterj.óvoda,bölcs. érdekképv. fórum

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Városbor árak 2020. évi megállapítása, kiírás elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Városbor árak

A napirend dokumentumai:

12. napirend - 2020.évi Város Naphoz kötődő döntések

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Városnaphoz kötődő döntések

13. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Társulási megállapodás módosítására

A napirend dokumentumai:

14. napirend - 2020. évi Közbeszerzési Terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2020 évi közbeszerzési terv

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Magánutakról szóló tájékoztatás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés magánutakról tájékoztatás

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Út, járda, közvilágítás beruházások megvalósulási sorrendje

A napirend előterjesztése: előterjesztés - út, járda, közvilágítás

A napirend dokumentumai:

17. napirend - „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című projekt keretében „Gyógyhelyi fejlesztés 2020” tárgyában új ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Gyógyhely projekt SUD, Borházak közbeszerzés kiírás

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Telekvásárlás 1526/3 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Zalakaros 1526_3 hrsz-ú ingatlan kijelőlése értékesítésre

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

19. napirend - „FÜRDŐ HOTEL fejlesztése Zalakaros és a Balaton régió fejlődésének szolgálatában” című projekt keretében játszótéri és kültéri fitnesz eszközök telepítésére irányuló közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése

20. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2020. évi Üzleti Terve

21. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Terve

22. napirend - Karos-Park Kft. 2020. évi Üzleti Terve

23. napirend - Tájékoztatás az önkormányzat peres ügyeiről, valamint a folyamatban lévő Csetneki Ügyvédi Irodának átadott ügyekről

24. napirend - Zalakaros külterület 0147/6 és 0147/7 hrsz-ú külterületi ingatlanok értékesítése/hasznosítása

25. napirend - A Zalakarosi Fürdő Zrt. 2019. évi zárszámadása, vezérigazgató 2019. évi prémiumfeltételeinek értékelése

26. napirend - A „Zalakarosi Fürdő – 5. sz. medence felújítása” tárgyú beruházás módosítása a közbeszerzési eljárás eredménye ismeretében

27. napirend - Ágoston Barbara kötélugró csapatának támogatása

28. napirend - Hunguest Hotel Freya kérelme komplex belépőkkel kapcsolatosan

29. napirend - Zalamerenyei lakosok részére kedvezményes fürdő belépőjegy igénylése

Nyílt ülés

30. napirend - Egyebek