Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.12.12 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 12 12-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - 2020. évi ár- és díj megállapítások

A napirend előterjesztése: Árak- díjak 2020 rend m előterjesztés-

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályiról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Települési támogatásról szóló rendelet mód Zalakaros

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zalakaros településrendezési eszközeinek módosítása a Felsőhegy idegenforgalmi funkció létesítése, a 2069, 2070, 2071, 2072, 2073 és 2074 hrsz-ú telkek övezeti átsorolása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés rendelet Felsőhegyi HÉSZ módosítás

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 19/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Hulladék ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - 2020. évi ellenőrzési terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2020. évi Munkaterv megállapítása

A napirend előterjesztése: BIZOTTSÁGI HATÁROZAT-MUNKATERV MUNKATERV 2020. évi Zalakaros

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

A napirend előterjesztése: BIZOTTSÁGI HATÁROZAT-BESZÁM.LAKÓHELY Lakóhely környezeti állapot 2019. előterjesztés

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Tájékoztató a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola oktató-nevelő munkájáról, valamint az infrastrukturális helyzetről

A napirend előterjesztése: BIZOTTSÁGI HATÁROZAT-ISKOLA

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Közterület felügyelet létrehozása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Közterületfelügyelet

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Zalakarosi KÖH SZMSZ módosítása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Sakkverseny lebonyolítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Sakkverseny lebonyolítása

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Mentőállomás kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Intelligens gyalogátkelőhely létesítéséhez támogatás nyújtása

A napirend előterjesztése: Intelligens gyalogátkelőhöz támogatás

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Piac üzemeltetésével kapcsolatos javaslatok tudomásul vétele

A napirend előterjesztése: BIZOTTSÁGI HATÁROZAT-PIAC ÜZEMELTETÉS

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Magánszállásadók tábla kihelyezésére javaslat

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Térfigyelő kamera rendszer

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_térfigyelő kamerarendszer bővítése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

20. napirend - „FÜRDŐ HOTEL fejlesztése Zalakaros és a Balaton régió fejlődésének szolgálatában” című projekt keretében játszótéri és kültéri fittnes eszközök telepítésére, valamint a lift beépítésére irányuló közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése

Nyílt ülés

21. napirend - „FÜRDŐ HOTEL fejlesztése Zalakaros és a Balaton régió fejlődésének szolgálatában” című projekt keretében játszótéri és kültéri fittnes eszközök telepítése tárgyában új ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Fürdő Hotel kültéri játszótér közbeszerzés kiírás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

22. napirend - Képviselőtestület Bizottságainak kibővítése

23. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának megválasztása

24. napirend - Integrált Turisztikai Marketingterv

25. napirend - Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

26. napirend - Karos-Park Kft. 2019. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló

27. napirend - Castrum Camping tulajdonos kérelme

28. napirend - „Karosi Krónika megjelentetése + online megjelentetése 2020. évben” tárgyú beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálása

29. napirend - Közvilágítás karbantartására beérkezett ajánlatok elbírálása

30. napirend - Gyógyhely beruházás opciós tételeiről való döntés

31. napirend - Gyógyhely beruházás műszaki vezetői megbízására kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

32. napirend - Egyebek