Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.12.12 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ EGYÜTTES KT 2019 12 12

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás elfogadása és az alapító okirat módosítása

A napirend előterjesztése: Alapító Okirat módosítás-Határozati javaslat a képviselőtestületek számára Zalakarosi KÖH Megállapodás-Zkaros

A napirend dokumentumai: