Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2015.09.29 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ , MEGHÍVÓ - Együttes ülés

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Zalakaros Város Integrált Településfejlesztési Programtervének jóváhagyása

2. napirend - Gyógyhelyfejlesztési Stratégia munkaanyagának megtárgyalása

3. napirend - Gyógyhelyi Központ fejlesztési terv jóváhagyása

Zárt ülés

4. napirend - KÖZOP–3.5.0-09-11-2015-0026 számú, „Zalakarosi kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekt keretében könyvvizsgálói feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

5. napirend - A NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 számú, „Termáltó és Ökopart ” című projekt keretében könyvvizsgálói feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

6. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal részére informatikai rendszergazda feladatok és tanácsadás feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

7. napirend - Szociális célú tűzifa támogatás igénylése, valamint az ehhez szükséges önerő biztosítása

8. napirend - A Karospark és az Önkormányzat közös telephely kialakítására illetve Gránit Gyógyfürdő Zrt. telephely javaslata

9. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

10. napirend - Zeneiskolai térítési díjhoz önkormányzati hozzájárulás

11. napirend - Ügyeleti feladatok ellátásához 2016. évben fizetendő tagönkormányzati hozzájárulás emelése

12. napirend - Szociális Alapellátó Központ működését érintő jogszabályváltozások kapcsán meghozandó döntés

13. napirend - Háziorvosi feladat-ellátási szerződés

14. napirend - Kilátó út szennyvízelvetése

15. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által lefolytatni kívánt, Zalakaros Város Önkormányzata közvilágításának és intézményeinek részére villamos energia beszerzése adásvételi keretszerződés keretében tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbesz

Zárt ülés

16. napirend - Zalakaros 293 hrsz-u (Probus telek) ügye

Nyílt ülés

17. napirend - A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetői – aki egyben ellátja a települési marketingvezetői feladatokat - munkakörének betöltésére pályázat kiírása

Zárt ülés

18/1 napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti átalakítása az átvilágítás javaslatainak figyelembevételével

Nyílt ülés

18/2 napirend - KÖH alapító okirat módosítása

18/3 napirend - KÖH SZMSZ

Zárt ülés

19. napirend - Karácsonyi diszkivilágitás

20. napirend - Tartalékok alakulása