Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.08.01 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 08 01

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú projektje építési kivitelezési munkáira vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása