Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.04.25 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 04 25

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Bizottsági határozattal

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A településkép védelméről szóló 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: HATÁROZATI JAVASLAT

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, mentőszolgálat, védőnő)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Háziorvosi feladatok 2019. 12. 31-ig történő ellátásáról Előterjesztés-Település eü. ellátása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zalakaros város 2019-2024 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

6. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen való részvétel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Virágos Magyarországért verseny

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakarosi Értéktár testület 2018. évi tevékenységéről beszámoló

A napirend előterjesztése: Értéktár előterjesztés 2018.

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés- 2019. évi civil pályázat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakaros Településrendezési eszközeinek módosítása

A napirend előterjesztése: 2019 HÉSZ mód indítás kérelmekre Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakaros.hu e-mail címek használata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zalakaros.hu e-mail címek használata

A napirend dokumentumai:

11. napirend - 2019/2020-as Nemzeti Ovi-Sport Programra pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Nemzeti Ovi-Sport Program pályázat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Magyarország - Horvátország (HUHR) Interreg 2. pályázati kiírására benyújtandó pályázat kidolgozása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Új Interreg pályázat kidolgozása

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenységi kör bővítése

A napirend előterjesztése: előterjesztés tevékenységi körök módosítása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros gyógyhely elnevezés használat megújítása

A napirend előterjesztése: Gyógyhellyé nyilvánítás felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Interreg pályázati lehetőség Krizevci Város Önkormányzatával

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Új Interreg pályázat Krizevci városával

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Vállalkozói szerződés módosítás-Bauterc-Prizma Kft.

A napirend előterjesztése: határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

17. napirend - Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme

18. napirend - Költségvetési rendeletben nevesített beruházások engedélyezése

19. napirend - Önkormányzati kitüntetések és Kiváló Tanuló díj adományozása

20. napirend - Város Bora cím odaítélése

21. napirend - Kiss Lajosné lakásbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme

22. napirend - „FÜRDŐ HOTEL fejlesztése Zalakaros és a Balaton régió fejlődésének szolgálatában” című projekt keretében bútorok, berendezések beszerzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

23. napirend - A HUHR/1601/2.1.1/0011 azonosító számú, „Cyclo-Net” című projekt keretében kerékpáros térkép készítésére és nyomtatására beérkezett ajánlatok elbírálása

24. napirend - Zalakaros, Behiák szennyvízhálózat építés I. ütem kivitelezésére beérkezett ajánlatok elbírálása

25. napirend - Temető felújítása környezetrendezési tervdokumentáció tervezési feladatai” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása

26. napirend - Ingatlan értékbecslésre beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

27. napirend - Egyebek