Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.03.22 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 03 22

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című projekt keretében építési kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása