Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.03.07 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 03 07

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Fürdő Hotel pótmunkákról döntés

2. napirend - A Magyarország-Horvátország (HUHR) együttműködésű turisztikai tartalmú Interreg pályázat benyújtása