Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2015.10.29 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Karácsonyi diszkivilágitás ajánlati felhívás

2. napirend - Ajánlati felhívás pályázat írásra (TOP-os fejlesztések és Gyógyhelyi központ)

3. napirend - Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon megépítésre kerülő Ökopart zöldterületeinek automata öntöző berendezéssel történő locsolása kiviteli munkáinak tárgyában kiírt árajánlatok elbírálása

4. napirend - Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon új egészségház építési engedélyezési terveinek elkészítése

5. napirend - Gyógyhelyi Központ fejlesztés építési engedélyezési terveinek áttervezése