Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2015.11.12 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Zalakarosi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének V. módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

2. napirend - Középiskolai ösztöndíj kérelmek elbírálása

3. napirend - Zalakaros Város Karácsonyi díszkivilágítás eszközök szállítása valamint látványtervek készítése karácsonyi fénydekorációra kiírt közbeszerzési pályázatra benyújtott ajánlatok elbírálása

4. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata részére karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése beérkezett ajánlatok elbírálása

5. napirend - A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására javaslat

6. napirend - Közfoglalkoztatottak csekély összegű ajándék juttatására javaslat

Nyílt ülés

7. napirend - Közvilágítás karbantartására ajánlatkérés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Pályázatirás felhivás és dokumentáció módositás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - A MUNICIPIUM Kft.-vel kötött szerződés módosítása