Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.11.15 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 11 15

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: 2018 évi kv II. mód indoklás

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Képviselőtestület 5/2018. (II.08.) számú határozatának módosítása (Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Adósságot keletkeztető ügyletek

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Fürdő Hotel felújítása tárgyában ajánlattételi felhívás elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Fürdő Hotel felújítása-ajánlatt.felhívás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

4. napirend - Hitelfelvételi ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása, hitelkérelem engedélyeztetés