Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.09.20 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 09 20-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014.(VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-környezetvéd

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 26/2013.(IX.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-közösségi együttélés

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-hulladék

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: településképi bejelentés_ rendelettervezet

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Településképi rendelettervezet véleményezése

A napirend előterjesztése: ELŐTERJESZTÉS 20180913 Zalakaros TKR tájékoztató KIEGÉSZÍTETT

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

A napirend előterjesztése: Bursa Hungarica 2019. évi csatlakozás

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Beszámoló a Zeneiskolai intézményegység munkájáról

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat zeneiskola munkájához

A napirend dokumentumai:

9. napirend - 2017-2020. évekre vonatkozó Sportkoncepció félidei felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Sportkoncepció 2017-2020 felülviszgálata A sport helyzete

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló a sport helyzetéről

11. napirend - Gyógyhely – műszaki vezetői feladatokra ajánlati felhívás kibocsájtása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat_műszaki vezető Gyógyhely

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Orvosi feladatellátáshoz kapcsolódó helyiségek racionalizálása

13. napirend - Orvosi ügyelet kényelmi szolgáltatásokról döntés

14. napirend - Vagyonkezelői megállapodás megkötése a Nagykanizsai Tankerülettel

A napirend előterjesztése: Tankerülettel Vagyonkezelési szerződés megkötése -

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalamerenyei hulladékudvar ügye

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2018

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Az iparterület fejlesztése projekt keretében műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés műszaki ellenőrzés Iparterület

A napirend dokumentumai:

17. napirend - A napelemes rendszerek kiépítése tárgyú projekt keretében műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés műszaki ellenőrzés Napelem

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakaros Város Önkormányzatának „Műhely és raktár építése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú ajánlati felhívásának és közbeszerzési dokumentumának elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Ajánlattételi felhívás Iparterület

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Zalakaros Város Önkormányzatának „HMKE napelem rendszerek létesítése Zalakaros Város intézményeiben vállalkozási szerződés keretében” tárgyú ajánlati felhívásának és közbeszerzési dokumentumának elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Napelemes rendszerek kiépítése ajánlattételi felhívása

A napirend dokumentumai:

20. napirend - A karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelésére, valamint karbantartására beérkezett ajánlat elbírálása

A napirend előterjesztése: Karácsonyi díszkivilágítás le - és felszerelése

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Dél-Zalai Vízmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyás

A napirend előterjesztése: vízi közmű előterjesztés

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Kerékpárturisztikai fejlesztési program kidolgozására ajánlattételi felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés tanulmány - Interreg

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Belterületi út, járda felújítás kivitelezésére ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés - út, járde felújítás

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Zalakaros, Arany J. u. 8. szám alatti ingatlan villamos energia ellátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Arany J. u. 8. villamos energia ellátása

A napirend dokumentumai:

25. napirend - A Fürdő Hotel pályázata kapcsán kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés Fürdő Hotel kiviteli terv

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Okos város projektre ajánlattétel

A napirend előterjesztése: előterjesztés okos város

A napirend dokumentumai:

27/1 napirend - Egyebek-Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés- Rendelettervezet

A napirend dokumentumai:

27/2 napirend - Egyebek-Anjánlattételi felhívás Fürdő Hotel pályázati önrészének hitelből történő finanszírozására

A napirend előterjesztése: Ajánlattételi Felhívás_hitelfelvétel Kisfaludy