Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.08.30 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 08 30

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Karos-Park Kft. Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának meghosszabbítása

Nyílt ülés

2. napirend - A GRÁNIT Gyógyfürdő Részvénytársaság Dolgozói Közhasznú Alapítvány alapító okiratának módosítása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

3. napirend - Gránit Zrt. kérelme a Szaunavilág módosított megvalósítására

4. napirend - Javaslat az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos döntés meghozatalára

Nyílt ülés

5. napirend - Zalakaros, Arany János u. 8. szám alatti ingatlan villamos energia ellátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Arany J. u. 8. villamos energia ellátása

A napirend dokumentumai: