Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.08.16 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018.08.16.

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Az orvosi ügyelet működéséhez szükséges feladat-ellátási szerződés elfogadása

Előterjesztő: Novák Ferenc; polgármester

A napirend előterjesztése: Előlap Határozati javaslat-ügyelet

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Szociális tűzifa pályázaton való részvételről döntés

Előterjesztő: Novák Ferenc; polgármester

A napirend előterjesztése: Előlap Szociális célu tüzifa-támogatás előterjesztés 2018

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

3. napirend - Nagykanizsai Tankerület kérelme

Előterjesztő: Novák Ferenc; polgármester

4. napirend - A gyógyhelyi projekt keretében műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Novák Ferenc; polgármester

5. napirend - Kilátó bérleti szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Novák Ferenc; polgármester

Nyílt ülés

6. napirend - Futballpálya pályázat

Előterjesztő: Novák Ferenc; polgármester

A napirend előterjesztése: OPP pályázati felhívás önkormányzatoknak_XVI palyazati-felhivas_onkormanyzat_reszere_xvi

Zárt ülés

7. napirend - Egyebek - Termáltó ügyvédi megbízás

Nyílt ülés

7/2 napirend - Zalakaros, Sport utca, 299 hrsz-ú ingatlan (Vénusz Hotel és Afrodité Hotel) övezeti besorolásának módosítása.

Előterjesztő: Novák Ferenc; polgármester

A napirend előterjesztése: Előlap előterjesztés HÉSZ mód Virág Ernő

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7/3 napirend - Karos-Park Kft Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának meghosszabbítása