Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.07.18 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 07 18

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A Civil Ház bővítése projekt kapcsán pótelőirányzat biztosítása a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Civil ház

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 1 fő foglalkoztatása a GINOP 5.1.1-15 foglalkoztatási támogatásra való pályázat benyújtásával a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 1 fő foglalkoztatása a GINPO 5.1.1 bérköltség támogatásával

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízatása

A napirend előterjesztése: előterjesztés könyvvizsgáló

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

4. napirend - Termőföld adásvételi szerződés során a helyi földbizottság által hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása

5. napirend - „A GINOP-7.1.9.-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának jóváhagyása

6. napirend - „A GINOP-7.1.9.-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladataira ajánlati felhívás kibocsátása

7. napirend - Tájékoztató anyagok