Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2015.12.16 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Gyógyhelyi fejlesztés és TOP-os fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatala

A napirend dokumentumai:

4. napirend - 2016. évi Munkaterv megállapítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve és a IV. negyedévi rendkívüli munkavégzésből származó költség elszámolása

Nyílt ülés

6. napirend - Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Szak szerződés módosítása (Zrínyi u. 2-ről)

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Kistérség megállapodás módosítása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Beszámoló a családsegítés tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Települési honlap készítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítványba új kuratóriumi tag választása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Képújság üzemeltetésére kötött megbízási szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Munkatervének jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

16. napirend - Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, Sakkverseny támogatása, Tour de Zalakaros támogatása, Tájfutó verseny szervezése 2016-ban

Nyílt ülés

17. napirend - 2016. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

18. napirend - Zalakarosi Turisztikai Non-Profit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, a Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala

Nyílt ülés

19. napirend - Gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadása

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Termáltó üzemeltetése

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Gépkocsi vásárlás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

22. napirend - Karosi Krónika beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

23. napirend - ITS elfogadása

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Hegyalja utca 40. szám alatti Civil Ház bérleti díjának meghatározása

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Világháborús hősi fejfák felújítása

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatás

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás és tűzoltóság épületének felújítási munkáinak elfogadása

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Hitelfelvétellel kapcsolatos jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulás

A napirend dokumentumai:

29. napirend - Közbeszerzési megbízási keretszerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

30. napirend - Probus adás-vételi szerződés jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

31/1 napirend - Egyéb ügyek -KAROSKUT Kft. kérelme

A napirend dokumentumai:

31/2 napirend - Asperhofeni meghivás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

31/3 napirend - Önkormányzati tulajdonu lakás bérlete