Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.05.16 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 05 16

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében indítható óvodai csoportok számának meghatározása

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Rákóczi Szövetség kérelme

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Zalakarosi Sakkverseny lebonyolítására pénzeszközátadás

A napirend előterjesztése: előterjesztés Előterjesztés kiegészítés bizottsági ülés után történt egyeztetés alapján

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Képviselőtestület 366/2015. (XII.16.) számú határozatának módosítása- Civil Ház térítésmentes használók körének kibővítése

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Lakossági fórumon felvetett kérések, javaslatok

A napirend előterjesztése: Lakossági fórumon elhagzott javaslatok, kérések 2

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme a 2018/2019. évi iskolatej programban való részvétel támogatására

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatási kérelme

A napirend előterjesztése: BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - Karos-Park Kft. zárszámadása

10. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. zárszámadása, vezérigazgató 2017. évi prémiumfeltételeinek értékelése

11. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

12. napirend - Tájékoztató a Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról

13. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. zárszámadása

14. napirend - Tájékoztató a Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2018. évi módosított üzlet tervéről

15. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi módosított üzleti tervének jóváhagyása

16. napirend - Főépítészi feladatok ellátása megbízási keretszerződés keretében kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

17. napirend - Zalakaros, Petőfi utca, 1049/1,-2,-3 és 1050 hrsz-ú ingatlanon lévő árok lefedés létesítési engedély tervdokumentáció, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése, valamint Zalakaros, 061/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett ivóvízvezeték építés létesítési engedély tervdokumentáció, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése ajánlatkérésre beérkezett ajánlatok elbírálása

18. napirend - Zalakaros város és térsége szennyvízelvezető rendszere és szennyvíztisztító telepe víziközmű-rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

19. napirend - Fogorvosi és orvosi ügyeleti ellátásról szóló tájékoztatás, helyi adókról szóló rendelet módosítására javaslat

20. napirend - Interreg pályázat keretében kordonok és célkapu beszerzése tárgyában ajánlatok értékelése

Nyílt ülés

21. napirend - Egyebek