Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.03.08 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 03 08

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A lakáscélú támogatásról szóló 6/2003. (IV.25) számú rendelet módosítása

3. napirend - A közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30.) számú rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 15-2016 Közterület használatáról módosított Előterjesztés biz-ji jav-tal mód.15-2016 Közterület használatáról módosított

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend előterjesztése: Előterjesztés és 2018. évi Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend előterjesztése: óvodai beiratkozás előterjesztés 2018

A napirend dokumentumai:

6. napirend - 2018. évi Közbeszerzési Terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2018 évi közbeszerzési terv

A napirend dokumentumai:

7. napirend - 2018. évi ár- és díj megállapítások

A napirend előterjesztése: árak,díjak

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A Cyclo-Net projekt keretében kordonok és célkapu beszerzésére vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés kordonok és célkapu

A napirend dokumentumai:

9. napirend - 2018. évi város bora árának megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Város Bora 2018

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

A napirend előterjesztése: SZSZB tagok megválasztása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - „Vendégszoba, vendégház, apartman, koronával” minősítésének tanúsító védjegye megszerzéséhez az „egyéb szálláshely” típusú szálláshely-szolgáltatók részére nyújtandó támogatás szabályzata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés és Pályázati felhívás

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Napelemes rendszerek kiépítésére ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Napelemes rendszerek kiépítése ajánlattételi felhívása

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Önkormányzati ingatlan szórakoztatási célú bérbeadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Önkormányzati ingatlan szórakoztatási célú bérbeadás

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő külterületi kerékpárút-szakaszoknak a Magyar Közút N. Zrt. fenntartásába adása

A napirend előterjesztése: Külterületi kerékpárút-szakaszoknak a Magyar Közút Nzrt. fenntartásába adása

A napirend dokumentumai:

15. napirend - KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázaton való részvételről döntés

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

16. napirend - Főépítészi feladatokra beérkezett ajánlatok elbírálása

17. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2018. évi Üzleti Terve

18. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti Terve

19. napirend - Karos-Park Kft. 2018. évi Üzleti Terve

20. napirend - Lakáscélú támogatás iránti kérelem elbírálása

21. napirend - Horák György fellebbezése - Dr. Cey-Bert Róbertné faültetésével kapcsolatosan

22. napirend - Egyebek-Gyógyhelyi pályázat kapcsán nyilatkozattétel Magyar Turisztikai Ügynökség részére