Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.02.22 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 02 22

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Főépítészi feladatok ellátására ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés főépítész ajánlati felhívás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

2. napirend - A Cyclo-Net projekt keretében műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

3. napirend - A Cyclo-Net projekt keretében a kerékpárút építési kivitelezésére beérkezett ajánlatok elbírálása

4. napirend - Tervezői szóbeli tájékoztatás a Gyógyhelyfejlesztési terv állásáról