Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.02.08 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 02 08

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármesteri beszámoló

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - KÖH 2018. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: 2018. évi KÖH költségvetés előterjesztés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: Indoklás 2018

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Településképi rendelettervezet véleményezése

A napirend előterjesztése: Zalakaros települéképi rendelet ELŐTERJESZTÉS 180124

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Reklámrendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: REKLÁMRENDELET TERVEZET 180126

A napirend dokumentumai:

6. napirend - 2018. évi igazgatási szünet

A napirend előterjesztése: Igazgatási szünet 2018 et

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Összeférhetetlenségi kérdések és az SZMSZ módosítása

A napirend előterjesztése: összeférhetetlenség és SZMSZ módosítása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Adósságkezelés 2018

A napirend dokumentumai:

9. napirend - 2018. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Város Nap 2018.

A napirend dokumentumai:

10. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2018. évi zárva tartása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Óv. és Bölcs. 2018. évi zárvatartás

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Rendezési tervmódosítás indítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés rendezési terv módosításra 180126

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Rendezési tervmódosítás zárás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés rendezési terv módosítás elfogadás 180128

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Településarculati Kézikönyv jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés települési arculati kéziköny 180126

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros város és térsége szennyvízelvezető rendszere és szennyvíztisztító telepe (56.ZK-SZV) víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti üzemeltetői szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Javaslat üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló megállapodás megkötésére szennyvízrendszer esetén

A napirend dokumentumai:

15. napirend - A Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció keretében a Fürdő Vendégház fejlesztésére irányuló pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: előterjesztés - kereskedelmi szálláshelyek

A napirend dokumentumai:

16. napirend - 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtójáról döntés

A napirend előterjesztése: közfoglalkoztatási pályázat benyújtójáról döntés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Ingatlan felajánlásról döntés

A napirend előterjesztése: Ingatlan felajánlása et

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Csípőszúnyog gyérítésre megállapodás a Balatoni Szövetséggel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Balatoni Szövetséggel - megállapodás - szúnyoggyérítésre

A napirend dokumentumai:

19. napirend - A Cyclo-Net projekt keretében műszaki ellenőrzésre vonatkozó eljárás visszavonása, új ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Kerékpárút-műszaki ellenőrz.von.elj.visszavonása, új ajánl. felhív. kibocs.

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Főépítészi feladatokra ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés főépítész ajánlati felhívás

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Javaslat a bevándorlás szervező irodák és szervezetek elutasítására

A napirend előterjesztése: bevándorlásszervezési irodák elleni tiltakozás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

22. napirend - Törvényességi felhívás

23. napirend - Zalakaros Termál út – Petőfi Sándor utca – Kossuth Lajos utca kerékpárút kivitelezéséhez kapcsolódóan az ivóvízvezeték felújítás és vízbekötés cserére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

24. napirend - Volt TSZ major területén a 061/7 hrsz-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlat elbírálása