Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.12.14 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2017 12 14

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármesteri beszámoló

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai tanulmányi ösztöndíj” támogatásáról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: középisk.ösztöndíj rendelet mód.

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: települési tám. rendelet mód.

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Településarculati kézikönyvvel kapcsolatos döntések meghozatala

A napirend dokumentumai:

6. napirend - 2018. évi Munkaterv megállapítása

A napirend előterjesztése: MUNKATERV 2018. évi Zalakaros

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

A napirend előterjesztése: Lakóhely környezeti állapot 2017. előterjesztés

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Beszámoló a házi segítségnyújtás tevékenységéről

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

10. napirend - Karos-Park Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló

Nyílt ülés

11. napirend - Termelői piac szabályzat módosítása

A napirend előterjesztése: Termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosításáról-2017

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - Közvilágítás karbantartás 2018. évi ellátása

Nyílt ülés

13. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend előterjesztése: Parlagfű beszámoló

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi működési hozzájárulás meghatározása

A napirend előterjesztése: ZKTT 2018. évi működési hozzájárulás meghatározása

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Orvosi ügyeleti hozzájárulás 2018. évi mértékének meghatározása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Fürdő Vendégház 2018. évi üzemeltetése

A napirend előterjesztése: Fürdő Vendégház üzemeltetése

A napirend dokumentumai:

17. napirend - A Cyclo-Net projekt keretében műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés műszaki ellenőrzés Cyclo net

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

18. napirend - A Cyclo-Net projekt keretében a kerékpárút építési kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

19. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi üzleti terve

20. napirend - „Karosi Krónika megjelentetése + on-line megjelentetése 2018. évben” tárgyú beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálása

21. napirend - Főépítészi feladatok ellátása 2018.

22. napirend - Belső ellenőrzés feladatának ellátására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

23. napirend - A gyógyhelyfejlesztés pályázat keretében kiviteli tervek készítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése

24/1 napirend - Egyebek-A gyógyhelyfejlesztés pályázat keretében műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megködése

24/2 napirend - Egyebek-A gyógyhelyfejlesztés pályázat keretében közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megködése

Nyílt ülés

24/3 napirend - Egyebek- A reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: REKLÁMRENDELET TERVEZET 171211

A napirend dokumentumai:

24/4 napirend - Egyebek-Törvényességi felhívás és javaslat