Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.12.06 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2017 12 06

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Településrendezésrendezési eszközök módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés rendezési terv módosítás elfogadás 171204

A napirend dokumentumai: