Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.10.02 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2017 10 02

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Gyógyhelyi pályázathoz kötődő döntések