Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.09.29 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2017 09 29

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Gyógyhelyi pályázathoz kötődő döntések

2. napirend - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések

3. napirend - Egyebek-Napelemes pályázat támogatási szerződés megkötése