Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.01.28 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Tájékoztatás és véleménykérés - Gyógyhelyi látógatóépület

A napirend dokumentumai:

1/1 napirend - INTERREG (szlovén-magyar) pályázaton való részvételről döntés

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

3. napirend - A kerékpárúthoz szükséges területek tulajdonjog rendezése

Nyílt ülés

4. napirend - Pályázatírásra, projektmenedzsmentre ajánlati felhívás kibocsátása

5. napirend - Egyéb ügy: Kötelező betelepítési kvóta

A napirend dokumentumai: