Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.09.14 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2017 09 14

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármesteri beszámoló

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2017. évi Költségvetési rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: 2017 évi kv II. mód indoklás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: települési támogatásról szóló rendelet mód Zalakaros 2017 szept.

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a településnév használatáról szóló 26/2004. (XI.26.) rendeletének felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Névhasználat

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelet függelékének módosítása

A napirend előterjesztése: Vagyonrendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

A napirend előterjesztése: 2017 I félév beszámoló

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Helyi adónemekkel összefüggő döntések meghozatala – Képviselőtestület 136/2017. (VI.20.) számú határozat 1. pontjának végrehajtása

A napirend előterjesztése: Adóztatás-Helyi adónemekkel összefüggő döntések meghozatala

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

A napirend előterjesztése: Bursa Hungarica 2018. évi csatlakozás

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakaros Sportjáért Közalapítvány FB tag választása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Kamarai választások lebonyolításával kapcsolatos közreműködés

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-NAK kérelme

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Gólyafészek otthonokra pályázati felhívás

A napirend előterjesztése: Gólyafészek otthon pályázati kiírás

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Sportkoncepcióból eredő feladatok

A napirend előterjesztése: Előterjesztés a Sportkoncepció feladatairól 2017 szept_ (3) Kiegészítés

13. napirend - Olesno-i meghívás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Olesno-i meghívás

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Nagykanizsai Mentőállomás támogatási kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Önkormányzati út- és közműfelújításokhoz való önkormányzati hozzájárulásokról döntés / bel- és külterületen/

A napirend előterjesztése: Önkormányzati út és közműfelújításokhoz való hozzájárulás kiegészített

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Közterület elnevezése

A napirend előterjesztése: Közterület elnevezése

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Közbeszerzési terv módosítás

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Közbeszerzési terv módosítás

A napirend dokumentumai:

18. napirend - A „Zalakaros, Termál út - Petőfi Sándor utca - Kossuth Lajos utca kerékpárút létesítése” érdekében szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására ajánlattételi felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés közbeszerzésre kerékpárút pályázat

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Forgalmi rend változásra javaslat

A napirend előterjesztése: Forgalmi rend változásra javaslat

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Gyógyhelyi pályázat benyújtásához kapcsolódó előkészítő döntések meghozatala

A napirend előterjesztése: előterjesztés Gyógyhelyi fejlesztés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Gránit Zrt. vezérigazgatói állásának elbírálásával kapcsolatos Kormányhivatali felhívás

22. napirend - Termáltó- és Ökopartban tervezett fejlesztés

23. napirend - Men–Dan Hotel terület bővítés ügye

24. napirend - Ipari park fejlesztés-tervezés

25. napirend - Patkós utca–Vincellér köz útburkolat helyreállítása tárgyában adott kiegészítő árajánlat elbírálása

26. napirend - Zalakaros, Termál u. 1. szám alatti Fürdő Vendégház felújítás, átalakítás, bővítés tervezés tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálása

27. napirend - Termőföld adásvételi szerződés során a helyi földbizottság által hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása

Nyílt ülés

28. napirend - Egyebek