Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.06.20 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó KT 2017.06.20

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármesteri beszámoló

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat-közrend és közbiztonság helyzete

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: HATÁROZATI JAVASLAT

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A 2017.évi költségvetési rendelet I. módosítása

A napirend előterjesztése: 2017 évi kv I. mód indoklás

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: A helyi környezet védelméről ör. módosítása_kiegészítés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A települési és nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtésére illetve ártalmatlanító helyre történő szállítására beérkezett ajánlat elbírálása

A napirend előterjesztése: Folyékony hulladék pályázat elbírálás

A napirend dokumentumai:

9. napirend - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: előterj. folyékony hulladék rendelet mód. Zalakaros 2017

A napirend dokumentumai:

10. napirend - 2018. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend előterjesztése: 2018 évi helyi adótételek megállapítása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - HEP felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés HEP-felülvizsgálat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Óvoda és Bölcsőde alapító okirat 2017

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2017

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Önkormányzati út-és közműfelújításokhoz való önkormányzati hozzájárulásokról döntés /bel- és külterületen/

A napirend előterjesztése: Önkormányzati út és közműfelújításokhoz való hozzájárulás kiegészítése

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros, 287/12 hrsz.-ú ingatlan és a 287/7 hrsz.-ú ingatlan D-i részének bérbeadása vidámpark és cirkusz elhelyezése céljára

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Szórakoztatási célú ingatlan bérbe adás

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Tulajdonosi hozzájárulás új típusú járási kormányablak kialakításhoz (Gyógyfürdő tér 1. szám alatti ingatlan)

A napirend előterjesztése: Kormányablak1

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Zalaispa szerződés módosítás

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Társulási megállapodás módosítása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázat keretén konyhai eszközök beszerzése pályázat

A napirend előterjesztése: előterjesztés közkonyha pályázat benyújtása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

20. napirend - MenDan Hotel kérelme

21. napirend - Közvilágítás bővítésre beérkezett ajánlatok elbírálása

22. napirend - www.facebook.com/zalakaros oldal és egyéb social media oldalak kizárólagos adminisztrációs jogának, valamint domain-ek és egy 122.500-as címlista adatbázis esetleges megvásárlása Deutsch Szabolcs vállalkozótól