Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.04.27 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó KT 2017 04 27

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármesteri beszámoló

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése)

A napirend előterjesztése: 2016 évi zárszámadás szöveges indoklás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 8/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

A napirend előterjesztése: az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

4. napirend - A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása - Zöldterületen való parkolás szabályozása

A napirend előterjesztése: A helyi környezet védelméről ör. módosítása

5. napirend - Anyakönyvi rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Közmű ör. módosítása

7. napirend - Beszámoló a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend előterjesztése: Parlagfü előterjesztés

9. napirend - "Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Virágos Magyarországért verseny

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása

A napirend előterjesztése: 2017. éviTámogatási pályázat előterjesztés

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

A napirend előterjesztése: gyermekvédelmi beszámoló

A napirend dokumentumai:

12. napirend - A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, védőnő)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Település eü. ellátása

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakarosi Értéktár testülete 2016. évi tevékenységéről beszámoló

A napirend előterjesztése: Értéktár előterjesztés 2016 évi beszámoló

14. napirend - A Zalakaros, 1124/80 hrsz-ú út és folytatásának ügye

A napirend előterjesztése: Rendezési tervben szereplő út kialakítása

15. napirend - Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

A napirend előterjesztése: medicopter alapítvány kérelme

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói álláspályázatok véleményezése

A napirend előterjesztése: előterjesztés isk.ig.pályázat véleményezés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat keretén belül belterületi utak, járdák felújítása pályázat

A napirend előterjesztése: előterjesztés - út, járde felújítás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

18. napirend - Kiváló Tanuló kitüntető díj

19. napirend - Önkormányzati kitüntetések adományozása

20. napirend - Zártkerti ingatlanok adásvételével kapcsolatos kifogás elbírálása

Nyílt ülés

21. napirend - Egyebek