Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.04.27 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ EGYÜTTES KT 2017 04 27

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: 2016 évi zárszámadás KÖH szöveges

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló a KÖH 2016. évi munkájáról

A napirend előterjesztése: előterjesztés KÖH 2016 évi munkájáról (2)