Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.03.30 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban megüresedő álláshely betöltésének engedélyezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-KÖH megüresedő álláshely betöltésének engedélyezése

2. napirend - Zalamerenye Község Önkormányzatának egyeztetési kérése a településarculati kézikönyv készítése kapcsán