Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.02.09 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Települési támogatási rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: települési támogatásról szóló rendelet mód Zalakaros 2017 febr.

3. napirend - Közterületi rendelet módosítás (Esküvői helyszínként a tó melletti terület)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés- Közterület-használatról szóló rendelet módosításáról

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotás

A napirend előterjesztése: Igazgatási szünet 2017 et

5. napirend - Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: Indoklás 2017

A napirend dokumentumai:

6. napirend - KÖH 2017. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: 2017. évi KÖH költségvetés előterjesztés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Adósságkezelés 2017

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2016. évi Közbeszerzési Terv módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2016. évi közbeszerzési terv

A napirend dokumentumai:

9. napirend - 2017. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2017 városnap

10. napirend - Polgármester illetményének módosítása

A napirend előterjesztése: Polgármester illetményének módosítás 2017.

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

A napirend előterjesztése: Alpolgolgármester tiszteletdíjának módosítására javaslat 2017

A napirend dokumentumai:

12. napirend - KÖH épületében a kazán cseréjére ajánlati felhívás kibocsátása.

A napirend előterjesztése: előterjesztés Hivatal kazán csere

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei Tűzvédelmi és érintésvédelmi jvk-k készítésére, karbantartására ajánlati felhívás kibocsájtása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Tűzvédelem, érintésvédelem, villámvédelem

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros Város Önkormányzatánál és intézményeinél ellátandó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására ajánlati felhívás kibocsájtása

A napirend előterjesztése: előterjesztés tűzvédelem, munkavédelem

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Zalaispa szerződés módosítás

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása, elfogadása

A napirend előterjesztése: Zalaispa Társulási Megállapodás et

A napirend dokumentumai:

17. napirend - A Zala Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett vizsgálat elrendelése

A napirend előterjesztése: Vízmű előterjesztés

A napirend dokumentumai:

18. napirend - A Zalai Megyei Rendőrkapitányság térkőgyártási kérelme

A napirend előterjesztése: Térkőgyártó gép bérbeadása- szerződés módosítás

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Szórakoztatási helyszín kijelölésének megváltoztatására vonatkozó kérelem

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Stumpf József kérelme

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület táblákkal kapcsolatos kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Turisztikai Egyesület táblákkal kapcsolatos kérelme

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Kilátó átépítése

A napirend előterjesztése: előterjesztés kilátó állapota előterjesztés kiegészítés kilátó állapota 2

A napirend dokumentumai:

22. napirend - 2017. évre szúnyoggyérítésre szerződés kötés a Balatoni Szövetséggel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Balatoni Szövetséggel - megállapodás - szúnyoggyérítésre

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés- Szak Zrínyi u. 2. bérlése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

24. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatban tervezett informatikai eszközök beszerzésére ajánlattételi eljárás eredményhirdetése

25. napirend - Rendezési tervben szereplő út kialakítása

Nyílt ülés

26/1 napirend - Egyebek-A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: dec 14. módosító r 18 - 2014 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Egységes-12.14.----18 - 2014 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (5)-1 bizottsági határozat

26/2 napirend - Egyebek-A helyi adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: kommunális adótétel módosítási javaslat bizottsági határozat

26/3 napirend - Egyebek-A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: települési támogatásról szóló rendelet mód Zalakaros 2017. febr. bizottsági határozat

26/4 napirend - Egyebek-Móra Ferenc Általános Iskola használati megosztása

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat

26/5 napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés_

A napirend dokumentumai: