Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.03.10 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

2. napirend - Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve

3. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve

4. napirend - Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve

Nyílt ülés

5. napirend - Karos park Kft. Közszolgáltatási szerződése

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Rózsa utcában vérszilva fasor azonnali kivágása miatti favisszapótlás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7. napirend - 2016. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv

Nyílt ülés

8. napirend - Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Kistérség feladatbővítés

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Képviselőtestület 4/2016. (I.14.) számú határozata - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány – adminisztratív módosítása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - ZK Hotel Kft kérelme

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Probusz telek bérbeadása (Pályázati felhívás bérbeadásra, parkoló igény kielégítése)

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Pucheimi testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Tó üzemeltetési szerződés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofi Kft-vel kötendő megállapodás

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Álláshelyek KÖH

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Gyógyhelyi Látogatóközpont pályázat benyújtása (GINOP-7.1.3-2015)

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a településnév használatáról szóló 26/2004.(XI.26.) rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

20. napirend - Ökopart térfigyelő kamerarendszer építésére beérkezett ajánlatok elbírálása

21. napirend - Ökopart szökőkút építésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

22. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata törzskönyvi bejegyzés módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Zöld város kialakítása fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP-2.1.2-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés sze

24. napirend - Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának „Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés projekttel kapcsolatos, a TOP-3.1.1-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pá

25. napirend - Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának „Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Barnamezős területek rehabilitációja projekttel kapcsolatos, a TOP-2.1.1-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pál

Nyílt ülés

26. napirend - Galamboki Református Egyházközség kérelme- képviselőtestület 366/2015. (XII.16.) számú határozatának módosítása

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás felújítási munkáinak elfogadása

A napirend dokumentumai:

28. napirend - TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra benyújtandó "Zalakaros zöld szíve" című pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és partnerségi egyeztetések lebonyolítására ajánlati felhívás kibocsájtása

A napirend dokumentumai:

29. napirend - Az idegenforgalmi szezonban a Zalakaros Rendőrőrsre vezényelt állomány fogadásáról döntés

A napirend dokumentumai:

30. napirend - EGYÉB ÜGYEK

30/1 napirend - Partnerségi egyeztetés

A napirend dokumentumai:

30/2 napirend - Puchheimi megkeresés - levél

A napirend dokumentumai:

30/3 napirend - Zala Megyei Sportnap

A napirend dokumentumai: