Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.01.09 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó_jó

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázati felhívásra benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala