Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.11.08 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: KT Meghívó-2016.11.08

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - 2016. évi önkormányzati ÚTŐR program meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-ÚTŐR program meghosszabbítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A TOP-5.1.1-15/2015 „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” elnevezésű projekthez való csatlakozási szándék bejelentése