Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.10.13 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Költségcsökkentési és bevétel növelési javaslat

Nyílt ülés

2. napirend - A 2017. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend előterjesztése: 2017 évi hely adótételek megállapítása III

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Rendezési terv

A napirend előterjesztése: Előterjesztés véleményezési szakasz lezárása 160930

A napirend dokumentumai:

4. napirend - INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program pályázat előkészítéséhez szükséges döntések meghozatala

A napirend előterjesztése: Tájház előterjesztés 2016 10 13

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - Belterületi utak javítására beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

6. napirend - A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei képzésében részt vevő tanulóinak térítési díja

A napirend előterjesztése: Zeneiskolai téritési dijak

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7. napirend - Méltatlansági eljárás lefolytatása

Nyílt ülés

8. napirend - „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázati felhívás keretében a Zaláért Egyesület pályázatában való partneri együttműködés

A napirend előterjesztése: előterjesztés közművelődés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - Zalakaros, közvilágítási beruházások 2016 tárgyú ajánlatkérésre beérkezett ajánlatok elbírálása

10. napirend - Zalakaros Tourinform irodában lévő kazán cseréje tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

11. napirend - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - Középiskolai tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálása

13. napirend - Kertmozi 2016-os év beszámoló, és a 2017-es év tervezett költségvetése

Nyílt ülés

14. napirend - Karos Park Kft ügyvezetőjének munkaszerződés meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Karos- Park Kft. ügyvezető megbízása

15. napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

16. napirend - Vállalkozási szerződés keretében az Alsóhegyi út Kilátó u. - Gyöngyvirág sor a Kilátó utca Arany János utca Alsóhegyi út valamint Bor utca tekintetében építési tervdokumentáció elkészítése tárgyú Kbt 115 § 1 bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékeléséről