Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.09.19 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Víziközmű–rendszerek 2017-2031 éves időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének véleményezésre és elfogadása