Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.06.29 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTER BESZÁMOLÓJA

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2017. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend előterjesztése: 2017. évi helyi adótételek megállapítása Előlap-2017. évi helyi adótételek megállapítása

3. napirend - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet valamint a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Zalaispa levele

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Közterület használatról szóló rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés- Közterület-használatról szóló rendelet alkotásáról Előlap-Közterület használatáról szóló rendelet megalkotása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: folyékony hulladék rendelet Zalakaros

6. napirend - Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének I. módosítása

A napirend előterjesztése: 2016 évi kv rend I. módosítása 2016 évi kv I. mód indoklás

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Igazgatási szünet 2016 et

Zárt ülés

8. napirend - Elismerések adományozása (város napi)

Nyílt ülés

9. napirend - Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről

A napirend előterjesztése: Rendőrség munkájáról szóló beszámoló

10. napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi ház és Könyvtár óvodai csoportlétszám meghatározása (a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 83§ (2)

11. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi beszámolója

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Alapitványi beszámoló

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 2015. évi beszámolója

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Beszámoló az óvoda és bölcsőde tevékenységéről

A napirend előterjesztése: Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde beszámolója

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tag választása

A napirend előterjesztése: előterjesztés_Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány új_ Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány előterjesztés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Tájékoztató az iskola 2015-16-os nevelési-oktatási évéről

17. napirend - Kínai kapcsolat

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Kína 2016

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Külföldi meghívás - Olesno

A napirend előterjesztése: előterjesztésOlesno 2016

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Ingatlan értékesítésre ajánlati felhívás kibocsátása (Probusz telek, északi lakóterület)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Önkormányzati ingatlanok értékesítése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

20. napirend - Nyílászárók cseréjére beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

21. napirend - Az onkormanyzat.zalakaros.hu honlap működtetésére üzemeltetési szerződés és üzemeltetési szabályzat elfogadása

A napirend előterjesztése: Zalakaros honlap

22. napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde intézményvezetői állásra beérkezett pályázat elbírálása

A napirend előterjesztése: Előlap 2016.06.16.-Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - Hangulat utca vízelvezetés kivitelezésére beérkezett ajánlatok elbírálása

24. napirend - Liget Hotel ingatlanvételi ajánlata

25. napirend - Ajánlattételi felhívás Zalakaros, Patkós utca, Vincellér köz és térsége vízellátása tervezési munkákra

Nyílt ülés

26. napirend - Egyebek