Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.02.19 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Közművelődési Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Környezetvédelmi Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A nonprofit szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló Szabályzat módosítása/Belső ellenőri jelentés megtárgyalása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - Keretszerződések keretében ellátandó feladatok elbírálása (2014. 02.28-ig fennálló)

Nyílt ülés

6. napirend - ZK Hotel Kft. (Hunguest Hotel Damona) kizárólagos parkoló használattal kapcsolatos kérelme

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zala Megyei Közgyűlés támogatási kérelme

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

8. napirend - Önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölése

Nyílt ülés

9. napirend - 2014. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Munkabiztonsági feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Csereerdősítés ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Sportcentrum „B” épület más célú hasznosításának megvizsgálása, értékesítés lehetőségének vizsgálata, pályák karbantartása és értékesítésének vizsgálata

A napirend dokumentumai:

14/1 napirend - Zalakaros 331.hrsz ingatlan (Major János kérelme)

A napirend dokumentumai:

14/2 napirend - LEADER együttműködési nyilatkozat

A napirend dokumentumai:

14/3 napirend - Együttműködési megállapodás a térség turisztikai fejlesztésére

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

14/4 napirend - „Termáltó és Ökopart” című NYDOP-2.1/F-12-2012-0005 azonosító számú beruházás környezetrendezési munkáira, illetőleg mesterséges tó kialakítására beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

14/5 napirend - „Cycle in a network” (HUHR/1101/1.2.2/1007) c. projekt kivitelezési munkáira (kerékpárút építés felújítás) PRAG eljárás lefolytatása

A napirend dokumentumai:

14/6 napirend - Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (4/2014. (I.31.) BM rendelet) – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése

A napirend dokumentumai: