Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.12.13 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó VÉGELEGES , Meghívó - Közös Zm-ével

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - OCR projekt keretében lámpabeszerzésre és felszerelésre ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Jogpont+jogsegélyszolgálat irodahelyiség bérleti szerződés módosítási kérelme

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Zalaszabar kérelme közös önkormányzati hivatal létrehozására

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

4. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

5. napirend - Lakáscélú támogatás kérelem

6. napirend - 2013. évi villamos energia beszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

7. napirend - Épületenergetikai pályázatírásra beérkezett ajánlatok elbírálása

8. napirend - A 287/12 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan pályázati ajánlatok elbírálása

9. napirend - Önkormányzati tulajdonjogról való lemondás ügyében döntés (dr. Heller Péter ügyvéd kérelme)

10. napirend - Ingatlan felajánlás a 0153/118 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosától

11. napirend - Tájékoztató a Karosi Krónika ajánlattételi felhívásáról

12. napirend - Egyéb ügyek

13. napirend - Tömörített anyagok

Nyílt ülés

14. napirend - ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2012 11 10-i jegyzőkönyve

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

15. napirend - PÜ-HP összevont BIZOTTSÁGOG 2012 11 10-i nyilt és zárt ülésének jegyzőkönyve

Nyílt ülés

16. napirend - ZK-ZM KÖZÖS: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által meghatározott feladatok végrehajtása (önkormányzati okiratok módosítása, vezetői megbízás meghosszabbítása)

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

17. napirend - ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ