Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.11.07 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Turisztikai Egyesület kérelme 2013.évi támogatás megelőlegezésére

2. napirend - Egyéb ügyek - CivisBer Zrt. ügye