Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.12.15 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - 2012. évi díj és ármegállapítások

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Bor utca vízellátása ügyében a közműfejlesztési hozzájárulásokról szóló ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Kedvezményes telekértékesítése lehetőségei

A napirend dokumentumai:

6. napirend - 2012. évi Munkaterv megállapítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi II. félévi tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Lakosság tájékoztatása a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről ( kistérség )

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Családsegítés tevékenységéről beszámoló

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Gránit Zrt. marketingterve

A napirend dokumentumai:

13. napirend - A TE-vel kötött megállapodás preambulumának elfogadása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Civil szervezetek finanszírozásának felülvizsgálata

17. napirend - Szökőkút létesítése

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Isteni Irgalmasság Templom jogi sorsának rendezése

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Htv. 138. §. alapján az Általános Iskolában végzett belső ellenőrzés végrehajtása tapasztalatairól beszámoló készítése

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Iskola tehetségponttá válása

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Tájékoztató ebrendészeti hozzájárulás befizetéséről

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Csapadékvíz elvezetés felújítási terve 2012-ben

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Zalakaros Város Fenntarthatósági Stratégia átdolgozása

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Berkenye közben lakók kérelme

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Nemzetközi kapcsolatok

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Jutalomkeret előirányzat céljának meghatározása

A napirend dokumentumai:

27. napirend - START közmunkaprogram ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Mentorhálózathoz csatlakozás

A napirend dokumentumai:

29. napirend - Óvodai beruházás költségbecslése

A napirend dokumentumai:

30. napirend - Sakkverseny sorsáról döntés

A napirend dokumentumai:

31. napirend - Tájház céljából ingatlan vásárlásáról döntés

A napirend dokumentumai:

32. napirend - Zalakaros.hu weboldal működésére vonatkozó szerződések vizsgálata, átvilágítási dokumentációban foglaltak értékelése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

33. napirend - Zalakaros, 273. hrsz-u ingatlan vonatkozásában kérelem megvizsgálása (zárt)

34. napirend - Tervezési pályázatok ügyében döntés (zárt)

35. napirend - Karosi Krónika kiadására beérkezett ajánlatok elbírálása (zárt)

36. napirend - Közösségi Ház hangosító berendezéseire érkezett ajánlatok elbírálása (zárt)

37. napirend - Karos Park Kft. 2012. évi Üzleti Terve (zárt)

38. napirend - Gránit Zrt. 2012. évi üzleti terve (zárt)

39. napirend - Viziközmű beruházásokra beérkezett ajánlatokról döntés (zárt)

Nyílt ülés

40. napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

41. napirend - TÖMÖRITETT MAPPA