Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.10.10 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Járások kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírása

Nyílt ülés

2/1 napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

2/2 napirend - A Hotel Damona parkoló használati megállapodása ügyében hozott 277/2012. (IX.13.) számú határozat módosítása