Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.11.24 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése

A napirend dokumentumai:

3. napirend - 2012. évi költségvetési koncepció

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Helyi adóról szóló Ör. módosítása (képviselői indítványra)

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A helyi környezet védelméről szóló 15/2004. (IV.20.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - HPV oltással kapcsolatos rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Egyes önkormányzat rendeletek módosítása ( szoc., gyer )

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Térfigyelő kamerarendszer működtetésének szabályozása ( 2. olvasat )

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Helyi természeti értékek védelme ügyében feladatok meghatározása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató

A napirend dokumentumai:

11. napirend - 2012. évi Közművelődési Terv megtárgyalása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - 2012. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Településen élő külföldiek és az önkormányzat kapcsolatának kiépítése

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Igazgatási szünet elrendelése

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat közötti kapcsolat erősítése

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Beszámoló a parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Települési útkezelői társulás megszüntetése

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Móra Ferenc Nevelési Oktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Zalakaros, Hegyalja u. 40. sz. alatti ingatlan középtávú hasznosítására javaslat kidolgozása, közfunkció céljára további fenntartása

A napirend dokumentumai:

21. napirend - A turisztikai attrakció fejlesztéshez kapcsolódó helyi szabályzataink, gazdasági programjaink módosításának jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Általános ingyenes parkolási lehetőség vizsgálata (II.olvasat)

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Fásítás ügye

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Polgármester, alpolgármesterek részére – teljesítményértékelést követően – jutalom megállapítása

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Kedvezményes telekértékesítés feltételei

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

26. napirend - Zalamerenyei komposztáló telep és hulladékudvar sorsáról döntés Zárt

27. napirend - Turisztikai Egyesület 2012. évi Üzleti Terve Zárt

28. napirend - Jegenye sori 1372 hrsz-u ingatlan vásárlási szándékáról döntés Zárt

29. napirend - Zalakaros, 0131/1 hrsz-ú ingatlanon lévő faállomány értékesítése Zárt

30. napirend - Sportpálya műszaki ellenőri feladataira beérkezett ajánlatok elbírálása Zárt

31. napirend - Villamos energia közbeszerzés ajánlatainak elbírálása Zárt

32. napirend - Elismerések adományozása Zárt

33. napirend - Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása Zárt

Nyílt ülés

34. napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

35. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK

36. napirend - Karosi Krónika ajánlattételi felhivása

37. napirend - Közösségi Ház eszközbeszerzése

38. napirend - Viziközmü ajánlattételi felhivás

39. napirend - Zalakaros – fenntarthatóság és turizmus (NYDOP-4.1.1/D-11-0006) c. pályázat

40. napirend - ÖSSZESITETT BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK