Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.06.14 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2013. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Igazgatási szünet elrendelése 2012. évben

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Gondozásért fizetendő intézményi térítési díj megállapítása, rendeleti szabályozása (bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj megállapítása, rendeleti szabályozás 2012. szeptember 1-től)

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Település közlekedési rendjének teljes körű felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi I. félévi tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár osztálylétszám meghatározása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakaros Város Szolgáltatásszervezési Koncepciója felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

10. napirend - A Bölcsőde szakmai programjának elfogadása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - A Zalakarost elkerülő út megvalósításának előkészítése

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Parkerdő turisztikai fejlesztési lehetőségei

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Műanyag borítású sportudvar, sportpálya használatára vonatkozóan részletes Szabályzat kidolgozása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Tájékoztató a Kormányablakok kialakításával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalt érintő változásokról

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. alapszabály módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

16. napirend - Visszavásárlási kötelezettség vállalása iránti kérelem a Zalakaros, 267/1 hrsz-ú ingatlan adásvétele kapcsán

17. napirend - Liget utca 39. szám alatti ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok ügyében döntés

18. napirend - Pavilontulajdonosok kérelme

19. napirend - Elismerések adományozása

20. napirend - Szociális étkezés személyi feltételei ügyében döntés

21. napirend - Lakópark beruházás ügyében döntés

22. napirend - Vizi közmű beruházások ügyében döntés

23. napirend - Egyéb ügyek

23/1 napirend - Kitüntetés adományozásáról szóló Ör módositása

24. napirend - Összesitett bizottsági

25. napirend - Tömöritett anyagok