Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.05.10 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Otthonteremtő program tárgyalása II.

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Liget u. 39. szám alatti ingatlanok értékesítése

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Kamionparkoló kijelölése bérlet által

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. zárszámadása

6. napirend - Környezetfejlesztési pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

7. napirend - Az un. Sport hotel hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

8. napirend - Kiváló Tanuló elismerő díj adományozásáról való döntés

9/1 napirend - Egyéb ügyek

9/2 napirend - Egyéb ügy - Óvodai felvétel

9/3 napirend - NYDOP.2.1.1./F-12. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázat benyújtása

10. napirend - Tömörített anyagok