Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.09.08 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ , Összesitett Bizottsági

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Helyi adóról szóló 10/2001. (VIII.01.) sz. Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnöke kérelme

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2012. évi ellenőrzési terv megállapítása és stratégiai és középtávú belső ellenőrzési terv elfogadása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Fiatalok letelepedésének segítése

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében helyben megtartó programok kidolgozása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Új sportkoncepció kidolgozása

12. napirend - Általános ingyenes parkolás lehetőségének vizsgálata

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Karos Park Kft. Alapító Okiratának módosítása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Karos Park Kft. I. félévi tevékenységéről beszámoló

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros.hu weboldal működésének felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Vállalkozók Szövetségével

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata a településen

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Isteni Irgalmasság Templom környéke tervei

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Egészségterv

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Általános Iskola felvételi szabályzatának tárgyalása

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Általános Iskola Minőségfejlesztési Programjának felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Beszámoló az Általános Iskolai 2010/11-es tanévről

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - Zalakaros, Liget u. 39.sz. alatti ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatokról döntés

24. napirend - Zalakaros, Rákóczi u. 6.sz. alatti ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatokról döntés

25. napirend - Zalakarosi un. volt gyógyszertár épülete bérbeadására pályázati felhívás jóváhagyása

26. napirend - Zalakarosi un. sörpince épülete bérbeadására pályázati felhívás jóváhagyása

27. napirend - Zalakaros, 273. hrsz-u ingatlan értékesítésére pályázati felhívás jóváhagyása

28. napirend - Zalakaros, 269/1. hrsz-u ingatlan értékesítésére pályázati felhívás jóváhagyása

29. napirend - Javaslat a szociális étkeztetés működését meghatározó személyi ( szakmai ) feltételek

30. napirend - Turisztikai Egyesület 2012. évi üzleti terve

31. napirend - Lovas iskola sorsa

32. napirend - Kötvény kibocsátás

33. napirend - Hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása (Zalaispa ajánlata)

34. napirend - Az un. LED-es pályázat ügyében döntés

35. napirend - Közbeszerzési lebonyolító kiválasztása a Sportpálya megvalósítására

36. napirend - Villamos energia közbeszerzés ajánlattételi felhívásának jóváhagyása

37. napirend - Óvodai és bölcsödei eszközbeszerzés ajánlattételi felhívásának jóváhagyása

38. napirend - Sport Hotel megvásárlására kérelem

39. napirend - Egyéb ügyek

39/1 napirend - Pályázat benyújtása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című kiírásra

39/2 napirend - MenDan levele