Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.04.26 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ , Meghivó együttes

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

3. napirend - 2012. évi költségvetés módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 27/2005. (XII.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Közműrendelet módosítása az ÁFA változások miatt

A napirend dokumentumai:

6. napirend - 8/2010. (V.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása egységes közérdekű – várakozóhelyet jelező - táblák miatt

A napirend dokumentumai:

7. napirend - AZ IVÓVIZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS DIJAINAK MEGÁLLAPITÁSÁRÓL szóló 1/1994. /I.25./ számú rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Beszámoló a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - 2012. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend dokumentumai:

14. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Tájékoztató az Önkormányzatot érintő hatályos tanulmányokról, koncepciókról, tervekről

A napirend dokumentumai:

16. napirend - A településen élő külföldiek bevonása a település életébe 2.

17. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat Középtávú Ifjúsági Koncepciója cselekvési ütemtervének végrehajtása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakaros Város „Otthonteremtő Programja” - tervezet

A napirend dokumentumai:

19. napirend - ZALAISPA Társulási megállapodás módosítása II.

A napirend dokumentumai:

20. napirend - 97/2012. (III.29.) számú határozat módosítása

A napirend dokumentumai:

21. napirend - ÁFA kompenzáció miatt önerő növelése ( környezetfejlesztési pályázat )

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásánál végzett államkincstári ellenőrzésből adódó normatíva visszafizetésének átvállalásáról döntés

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Élmény tó tervezési programjának lezárása

A napirend dokumentumai:

24. napirend - TE és Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata a honlap üzemeltetésére vonatkozóan

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Karos Krónika on-line megjelentetése ügyében döntés (árajánlat alapján)

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Együttműködési megállapodás az un. pavilonsor tulajdonosaival az egységes arculat kialakításának feltételeiről

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Közvilágítási hiányosságok, irányfények elhelyezésének lehetősége megvizsgálása, költségtakarékosság figyelembevételével az előterjesztésben szereplő utcákban

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Beruházások ajánlattételi felhívásának jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

29. napirend - Környezetfejlesztéshez kötődő pályázati kiírások jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

30. napirend - Pénzeszköz átadás gyógypedagógiai feladatokra

A napirend dokumentumai:

31. napirend - Móra Ferenc Nevelési, Oktatási Intézmény SZMSZ-ének módosítása a Felvételi Szabályzat változása okán

A napirend dokumentumai:

32. napirend - Pályázati kiírás a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény , Könyvtár és Bölcsőde igazgatói ( magasabb vezetői) álláshelyére

A napirend dokumentumai:

33. napirend - Non-profit szervezetek támogatására vonatkozó pályázatok ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

34. napirend - Sport Hotel üzemeltetésére vonatkozó megoldási javaslatok kidolgozása

35. napirend - Részvényvásárlás ügyében döntés

36. napirend - Karos Park Kft. gazdálkodásának áttekintése a Kbt. 2/A. §-a okán

37. napirend - Szőlő utca csapadékvíz elvezetés megoldására kiirt tervező ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

38. napirend - Szökőkút ügyében beérkezett pályázatokról döntés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

39. napirend - Térkőgyártógép beszerzése ügyében döntés

40. napirend - Város bora ügyében döntés

41. napirend - A temető biztonságos használatára való kötelezés ügyében – beadvány

42. napirend - 273 hrsz-u ingatlanra vonatkozó kérelem

43. napirend - Lakáscélú támogatás iránti kérelem

44. napirend - Karos Park Kft. Zárszámadása

45. napirend - Gránit Zrt. Zárszámadása (május 10-én kerül tárgyalásra)

46. napirend - Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról

47. napirend - Egyéb ügyek

48. napirend - ÖSSZESITETT BIZOTTSÁGI

49. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK

Nyílt ülés

50. napirend - A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának – Felvételi szabályzat - módosítása

A napirend dokumentumai:

51. napirend - Pályázati kiírás a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény , Könyvtár és Bölcsőde igazgatói ( magasabb vezetői) álláshelyére

A napirend dokumentumai:

52. napirend - A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény zárszámadásának elfogadása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

53. napirend - Polgármesteri Hivatal részvétele a „Zalakaros – fenntarthatóság és turizmus” (NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0006) c. projektben