Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.07.08 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Tájékoztató a rendezési terv változtatásával érintett tulajdonosok értesítésének módjáról

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Karos Park Kft. határidős feladatairól ütemterv szerinti kimutatás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

4. napirend - Polgármester jutalma

5. napirend - Vizi közmű beruházásokról döntés

Nyílt ülés

6. napirend - Kistérségi villamos energia közbeszerzésben való részvételről döntés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7. napirend - Informatikai átvilágítás ( zalakaros.hu weboldal )

8/1 napirend - Közbeszerzési pályázatok elbírálásában való döntés ( zárt) - Iskolai informatika

8/2 napirend - Polgármesteri hivatal informatikai eszközbeszerzése

8/3 napirend - Önkormányzati karbantartási feladatok elvégzése

9/1 napirend - A Kbt. hatálya alá nem tartozó pályázatok elbírálása ügyében döntés (zárt) - Bor utcai vízellátás beruházása

9/2 napirend - Kilátó utcai szennyvíz beruházása

9/3 napirend - Panoráma utcai járdaépítés beruházása

9/4 napirend - Térfigyelő rendszer felülvizsgálata

9/5 napirend - Aszfaltozási munkák elvégzése

10/1 napirend - A helyi vagyonrendelet alapján kiírt pályázatok ügyében való döntés (zárt) - Helyiségbérlet magán gyermekorvosi ellátás céljára

10/2 napirend - Kereskedelmi célú terület értékesítése

10/3 napirend - "Kivett lovas iskola" ingatlanából terület bérbeadása

11. napirend - Műszaki ellenőri pályázatok elbírálása (zárt)

12. napirend - Un. feszültségszabályozók beszerzésére ajánlattételi felhívás jóváhagyása (zárt)

13. napirend - Hulladék közszolgáltatási feladatok ügyében állásfoglalás (zárt)

14. napirend - Helyi vagyonrendelet alapján pályázatok kiírása (zárt)

15. napirend - Kötvénykibocsátás előkészítése (zárt)

16. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. anyaga