Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.02.29 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - 2011. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Helyi vagyonrendeletről szóló Ör. módosítás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Önkormányzati parkolók használatára vonatkozó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Szociális Ör. felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló Ör. hatályon kívül helyezése, szabályzat alkotása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Talajterhelésről szóló Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Közszolgálati tisztviselőkről szóló Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Móra Ferenc nevelési, oktatási intézmény Alapító Okiratának módosítása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Az ún. pavilonsor látványképére javaslat

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Város Bora felhívás módosítása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Polgármesteri hivatal részvétele a zalakarosi óvoda korszerűsítése című projektben

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Hegyalja u. 40. szám alatti ingatlan hasznosítására pályázat kiírása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Magyarország - Horvátország IPA pályázatok előkészítése

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Karos Park Kft. -vel kötött közszolgálati szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

16. napirend - Karos Park Kft. Üzleti Tervének módosítása

17. napirend - Keretszerződésekre beérkezett pályázatokról döntés

18. napirend - Tömörített anyagok