Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.06.09 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2012. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Javaslat a Humán Papilloma Vírus - HPV- elleni védőoltás program bevezetésére

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Fiatalok ételkorhoz kötődő támogatása, a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai tanulmányi ösztöndíj” támogatásról szóló Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II.10.) ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Az út és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségről szóló 12/2003. (VI.13) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása, különös tekintettel a közterület-felügyelet egyéni munkarendjére vonatkozóan

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Igazgatási szünet elrendeléséről döntés

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Rendezési Terv felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Behiáki településrész helyzete

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Befektetési ajánló (II. olvasat)

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Tájékoztató, helyi védelem alá tartozó épületek/építmények ellenőrzéséről

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi I. félévi tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár osztálylétszám meghatározása

17. napirend - Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások felülvizsgálata idősek nappali ellátása, ápolást-gondozást biztosító ellátás lehetőségének vizsgálata

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalamerenye Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Tájékoztató a Zeneiskola működéséről

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Önkormányzat esélyegyenlőségi feladatai

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Egészségügyi koncepció (első olvasat)

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Partnertelepülési polgárok részére kedvezmények kidolgozása

23. napirend - Önkormányzati lakások felújítása

24. napirend - EU önerő alapra pályázat benyújtása

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Tájékoztató pályázati lehetőségekről

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Viziközmű-beruházásokról döntés

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Tájékoztató a Szlovén-Magyar Határon átnyúló OCR Európai Uniós projektről /LED lámpatestek beszerzésére/

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Város Nap-i rendezvény - lakosság vendéglátása helyszínének kiválasztása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

29. napirend - Turisztikai Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról beszámoló

30. napirend - Városmarketinges alkalmazásának feltételei, a TE és az önkormányzat közötti megállapodás módosítása

31. napirend - Javaslat a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Ügydöntő Felügyelőbizottsága létszámának bővítésére, tagjainak kinevezésére, díjazására és a vezérigazgató prémium feltételeinek meghatározására.

32. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt-nél keletkező csurgalékviz energetikai hasznosítása

33. napirend - Az OEP által finanszírozott külföldi és belföldi vendégek által igénybevett kezelések számának szignifikáns növelésének hatása az eredményességre

34. napirend - Közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és a közbeszerzési terv módosítása

35. napirend - Zalakaros Város Behiák puszta 5.szám /1323/6.hrsz./ alatti ingatlan /mintegy 2000/47586-od rész/ értékesítésére pályázat kiírása

Nyílt ülés

36. napirend - 2011. évi önkormányzati kitüntetések adományozása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

37. napirend - 1329 hrsz-ú önkormányzati ingatlan hasznosítása ügyében döntés

38. napirend - Zalakaros 2248/3 hrsz-u (Kilátó utca) terület értékesítése (Simon István telekügy)

39. napirend - Egyéb ügyek 39-1/ Polgármester szabadsága

39/2 napirend - Egyéb ügyek - gyermekorvosi magánrendelő pályázat

Nyílt ülés

40. napirend - TÁJÉKOZTATÓ

A napirend dokumentumai: